Nolikums

BRĪVSOĻA

VIRTUĀLAIS ČEMPIONĀTS 2021

NOLIKUMS

 

MĒRĶIS:

Veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību kā visiem pieejamu sporta veidu.

Noskaidrot labākos Virtuālajā čempionātā!

VADĪBA:
Sacensības organizē un vada biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””.

KATEGORIJAS:

 • SKRIEŠANA (running/trail running);
 • IEŠANA/NŪJOŠANA (walking/hiking/fitness walking/nordic walking);
 • VELOBRAUKŠANA (cycling/mtb)!

TRĪSCĪŅA – visu veidu pieveikto km kopsumma!

VIETA UN LAIKS:
Dalībnieki piedalās Virtuālajā čempionātā savā brīvi izvēlētā vietā un laikā!

Sacensības notiek no 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 30.aprīlim.

DALĪBNIEKI:

Virtuālajā čempionātā nav vecuma ierobežojumu.

DALĪBNIEKU VECUMA UN DZIMUMA GRUPAS:

Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – JV un JS.

Pieaugušie – V un S.

DISTANCES:

Skriešana – maksimālais laiks dalībai – 2 h!

Iešana/nūjošana – maksimālais laiks dalībai – 2 h!

Velobraukšana – maksimālais laiks dalībai – 2 h!

UZVARĒTĀJU VĒRTĒŠANA:

Uzvarētāji katrā kategorijā tiek noteikti pēc visvairāk veikto km skaita!

Uzvarētāji Trīscīņā tiek noteikti pēc visos trīs veidos veiktajiem km, tos summējot!

REZULTĀTU FIKSĒŠANA:

Katrs dalībnieks startē ar savu viedierīci vai pulksteni!

Iesūtot savus rezultātus, dalībnieks atsūta bildi ar savu veikumu, obligāti jābūt redzamam:

 • datumam;
 • distancē pavadītajam laikam;
 • veiktajiem km!

Obligātie nosacījumi:

 • startējot jābūt ieslēgtam gps;
 • maksimālais dalības laiks (2h) nedrīkst būt pārsniegts vairāk kā par 1 min;
 • atsūtītajā rezultāta bildē jābūt redzamam kopējam dalības laikam (nevis „moving time”);
 • dalībnieka starta un finiša laikam jābūt fiksētam laika posmā no 19.04. līdz 30.04.

REZULTĀTU IESŪTĪŠANA:

Dalībnieki savu rezultātu bildes iesūta uz e-pastu info@brivsolis.lv līdz 30.04. plkst. 23:59!

Ja viens dalībnieks iesūtīs vairākus rezultātus, kopvērtējumā tiks ņemts vērā pēdējais iesūtītais rezultāts!

APBALVOŠANA:

Katrs dalībnieks par dalību sacensībās saņems piemiņas medaļu!

Starp katra veida 5 labākajiem V, S, JV un JS grupās (V grupa – 5 labākie, S grupa – 5 labākie, JV grupa – 5 labākie, JS grupa – 5 labākie; kopā 20 dalībnieki) tiks izlozētas 5 balvas!

Trīscīņas kopvērtējuma 3 labākie vīrieši un 3 labākās sievietes saņems balvas!

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
Dalībnieku reģistrācija Virtuālajam čempionātam līdz 30.04. plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrācija notiek interneta platformā WWW.SLOCENESSTASTS.LV!

DALĪBAS MAKSA:

Virtuālā čempionāta dalības maksa ir

 • pieaugušajiem – EUR 10;
 • bērniem un jauniešiem, kas dzimuši sākot no 2006.gada – EUR 7!

Dalības maksa pārskaitāma uz Biedrības Sporta klubs Brīvsolis bankas kontu, kurš tiks nosūtīts uz dalībnieka epastu pēc reģistrācijas veikšanas platformā www.slocenesstasts.lv!

PRETENZIJAS:
Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – var iesniegt līdz 1.maija plkst. 17.00, nosūtot rakstveidā uz e-pastu info@brivsolis.lv!

NOLIKUMA PAPILDINĀŠANA:

Sacensību organizatoriem ir tiesības spēkā esošo Nolikumu papildināt vai labot, nesaskaņojot to ar sacensību dalībniekiem.