Nolikums

Slocenes stāsta 2019 nolikums

Skriešana un nūjošana

 1. Mērķis
 • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
 • Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu
 • Iepazīt Slocenes upes gleznainos krastus
 • Dot iespēju katram startēt pēc savām vēlmēm un iespējām
 • Noteikt ātrākos dalībniekus
 1. Sacensību norises laiks un vieta.

Slocenes stāsts notiek:

 • 01.06.2019. Šlokenbekas muižā. Starts skriešanai un nūjošanai – plkst. 12.00!
 1. Sacensību dienas programma 
 • 9.00 – 11.45 reģistrācija
 • 11.00 – starts rogainingam
 • 11.30 – starts velo rogainingam
 • 12.00 – starts skriešanai un nūjošanai
 • 15.00 – skriešanas un nūjošanas kontrollaika beigas
 • 15.30 – bērnu skrējiens
 • 16.00 – bērnu koncerts
 • 18.00 – apbalvošana
 • 19.00 – grupas Dzelzs vilks koncerts
 1. Distance
 • Bērnu distance:
  • Apļa garums ~ 0.7 km
  • Nav laika kontroles (netiek fiksēti rezultāti)
 • Slocenes distance:
  • Viena apļa garums ~ 5.5 km
  • Katrs dalībnieks pats izvēlas sev atbilstošo apļu skaitu sacensību gaitā
  • Finiša kontrollaiks – 3 stundas (plkst. 15.00)
  • Dalībnieki, kuri finišē pēc kontrollaika beigām, sacensību rezultātos netiek fiksēti.
 1. Vecuma grupas
 • Bērnu distance:
  • 2011. gadā dzimušie un jaunāki
 • Slocenes distance:
Sievietes Vīrieši
2007. – 2010.g.dz. BS 2007. – 2010.g.dz. BV
2002. – 2006.g.dz. JS 2002. – 2006.g.dz. JV
1994. – 2001.g.dz. S1 1994. – 2001.g.dz. V1
1979. – 1993.g.dz. S2 1979. – 1993.g.dz. V2
1964. – 1978.g.dz. S3 1964. – 1978.g.dz. V3
1963.g.dz. un vecāki S4 1963.g.dz. un vecāki V4

* Slocenes distancē var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, ja trasē kā pavadošā persona ir kāds no vecākiem.

 1. Dalības maksa

25.02. – 30.04.

01.05. – 29.05.

1.jūnijs

Slocenes distance      
BS / BV EUR 8 EUR 10 EUR 15
JS / JV EUR 8 EUR 10 EUR 15
S1 / V1 EUR 10 EUR 15 EUR 20
S2 / V2 EUR 10 EUR 15 EUR 20
S3 / V3 EUR 10 EUR 15 EUR 20
S4 / V4 EUR 10 EUR 15 EUR 20

Dalībnieka nepiedalīšanās vai atteikšanās gadījumā dalības maksa netiek atgriezta!

 1. Reģistrācija
 • Dalībnieku reģistrācija tiks atklāta 25.februārī. Sacensībām iespējams reģistrēties mājas lapā slocenesstasts.lv.
 • Reģistrācija mājas lapā iespējama no 25.februāra līdz 29.maijam.
 • Reģistrācija būs iespējama 1.jūnijā uz vietas, reģistratūrā.
 1. Dalības maksas samaksas kārtība
 • Dalības maksas samaksa jāveic uz sekojošu bankas kontu:

Biedrība Sporta klubs Brīvsolis

40008166181

a/s Swedbank

HABALV

LV98HABA0551029470539

 • Maksājuma mērķī norāda – dalībnieka vārds un uzvārds, vecuma grupa
 • Maksājuma nesaņemšanas gadījumā līdz 31.05., dalībnieks netiek pielaists pie dalības sacensībās.
 • Sacenību dienā būs iespējams veikt samaksu tikai par tiem dalībniekiem, kas tiek pieteikti no jauna 1.jūnijā!
 1. Noteikumi
 • Katram Slocenes distances dalībniekam tiek izsniegts laika ņemšanas čips, ar kuru tiek fiksēti dalībnieka rezultāti startā/finišā un starpfinišos trasē.
 • Dalībniekam pēc finiša čips ir jāatgriež sacensību organizatoriem, nozaudēšanas gadījumā ir jāsamaksā soda nauda – EUR 65!
 • Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Sacensību dalībniekam lūdzot medicīnisko palīdzību, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai.
 • Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
 • Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
 • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
 • Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
 • Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam.
 • Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
 • Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.
 1. Uzvarētāju noteikšana
 • Katrā vecuma grupā tiek noteikti uzvarētāji:
  • pēc visvairāk veiktajiem apļiem;
  • pēc visātrāk veiktās distances.
 • Absolūtajā vērtējumā uzvarētāji tiek noteikti:
  • pēc visvairāk veiktajiem apļiem;
  • pēc visātrāk veiktās distances.
 1. Apbalvošana
 • Tiek apbalvoti katras vecuma grupas 1. – 3. vietu ieguvēji (visvairāk apļi/visātrāk) gan vīriešiem, gan sievietēm – ar īpaša veidojuma diplomiem un atbalstītāju balvām.
 • Tiek apbalvoti absolūtā vērtējuma 1. – 3. vietas ieguvēji gan vīriešiem, gan sievietēm.
 1. JOSTA

Katrs dalībnieks, kurš piedalīsies Slocenes stāsta skrējienā, saņems īpašo un unikālo Engures novada jostu! Jo vairāk apļi tiks veikti, jo garāku jostu dalībnieks saņems!

 1. Diskvalifikācijas

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās, kā arī nav atzīmējies organizatoru noteiktajos kontrolpunktos!

 1. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par izmaiņām sacensību Nolikumā organizatori paziņo savos saziņas kanālos – mājas lapas, sociālie tīkli, e-pastā sacensību dalībniekiem, norādot izmaiņu būtību. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.